สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 206/2 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-513166

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2562


      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเอนก สิงหากุล หัวหน้่าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรลงพื้นที่ตำบลบางคา อ.ราชสาส์น เพื่อสำรวจคู คลองย่อย คลอกซอยต่างๆเพื่อจะจัดทำข้อเสนอคลองไส้ไก่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความจุแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ ที่มีอยู่เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม ในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นภาพ/ข่าว: ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

6 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา   นำโดยนางลินดา ขมเล็ก รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่2 พร้อมด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราและนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


   ในช่วง เวลา 16.00 น.ได้ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี่ ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกรวย จากนั้นได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

29 เมษายน 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


    
   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนจิตอาสา 


   “ต้นรวงผึ้ง” เป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองอร่ามและสวยงาม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ จะออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี (วันจันทร์ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 )จะเห็นได้ว่า ทุกคราเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรด้วย

ภาพ/ข่าว : ว่าที่รอยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

24 เมษายน 2562 เปิดงานมะม่วง


  สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเปิดงาน Mango Festival 2019

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 ณ บริเวณชั้น1 ห้างโรบินสันฉะเชิงเทรา นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดงานเทศกาลมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 1  โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

     นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลผลิตประมาณ กว่า 20,000 ตันต่อปี สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ปีละ กว่า 600 ตัน มูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท สร้างงาน สร้างรายได้ แก่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฯ และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ได้จำหน่ายผลผลิตมะม่วงที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนนี้ แก่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อมะม่วงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่ดีด้วย

    ***จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวชม ชิม ช้อป งาน “Mango Festival 2019” (เทศกาลมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่      24 - 28 เมษายน 2562 ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา***

ภาพ/ข่าว:ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์

25 เมษายน 2562


สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์
วันนี้ (25 เม.ย 62) นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางลินดา ขมเล็ก รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่2 พร้อมด้วยนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราและว่าที่ร้อยตรีเอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนยุทธ ศาตร์การเกษตร ร่วมจัดบูธเพื่อแจกพันธุ์พืช เช่น พริก มะเขือ มะละกอในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ (โครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่) ที่โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน

  นายกิตติทัต ธรรมโชติ กล่าวว่าสภาเกษตรกรฯได้ออกบูธเพื่อแจกพันธุ์พืชนั้น มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานสามารถนำพันธุ์พืชดังกล่าวไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการน้อมนำศาตร์พระราชาเรื่องการดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


**ภาพ/ข่าว:ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์**


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

       การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562
       เมื่อวันที่ (11 เม.ย 62) ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 11 อำเภอเข้าร่วมการประชุมในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบดังนี้
     1.สรุปผลการเขา้ร่วมประชุม 3 ฝ่าย (สภาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมฯ สภาเกษตรกรฯ)
     2.การจัดกิจกรรม กัญชาเพื่อการแพทย์ ครั้งแรกในประเทศไทย พันธุ์บุรีรัมย์
     3.ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับที่...)
เรื่องเพื่อพิจารณา
     1.พิจารณาผลการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม(ปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไข)
     2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     3.พิจารณาปัญหาผลผลิตมะม่วงราคาตกต่ำ
     4.แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคการเกษตร**ภาพ/ข่าว** ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์10 เมษายน 2562


สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง           เมื่อวันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา08.30 น. ณ ท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง  ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายกิตติทัต ธรรมโชติ  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง โดยมีนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ฟื้นคืนชีวิตสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว


  
         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้กับคืนมาเหมือนดังเดิม เพราะที่นี่คือประเทศไทย เมืองเกษตรกรรม  ดั่งมีคำที่กล่าวไว้ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  ควรจะฟื้นคืนธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานของคนไทยได้สัมผัสต่อไปในอนาคต

** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์